Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 30. a 31.3. 1994 / ZÚ Praha ; 30.3. seminář Modernizace geodetických základů Slovenska, 31.3. jednání redakční rady GaKO - Bratislava
Praha: ZÚ Praha, 1994
Signatura: CEST-Z439

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.