Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 31.10. - 2.11. 1995 / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: CEST-Z522

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.