Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Geodetický a kartografický obzor :: Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Praha : Vesmír , 1955-2012
Signatura: 09800

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.