Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. čSN 01 0193 Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů : dokumentace / ČNI
Praha: ČNI, 1995
Signatura: ČSN010193

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.