Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. ČSN P ENV 12661 (97 9810) Geografická informace : vyjádření prostorových referencí : geografické identifikátory
Praha: ČSNI, 1999
Signatura: ČSNPENV12661

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.