Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. ČSN P ENV 13376 (97 9808) Geografická informace : popis dat : pravidla pro aplikační schémata
Praha: ČSNI, 2000
Signatura: ČSNPENV13376

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.