Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav geodeticky, topografický a kartografický: ze dne 13.6.2006 č.j. ČÚZK 2700/2006-22, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2006 č.j. ČÚZK 5018/2006-22, dodatku č. 2 ze dbe 11.12.2009 č.j. ČÚZK 6738/2009-22 a dodatku č. 3 ze dbe 21.12.2010 č.j. ČÚZK 14209/2010-22
Praha : ČÚZK , 2010
Fulltext: Download fulltextPDF;

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.