Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Shrnutí informací o současném stavu, získaných z přehlídky Základní geodynamické sítě České republiky v roce 2014: Technická zpráva č. 1223/2014 / Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2014
Signatura: VÝZK-Z1223/2014

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.