Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Podklady pro hodnocení transformačních tabulek mezi S-JTSK/05 a S-JTSK: Technická zpráva 1204/2013 / Kostelecký, Jan ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2013
Signatura: VÝZK-Z1204/2013

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.