Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Dodávka 3 ks. distributoru signálu: Ústecká
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. , 14.5.2018
Fulltext: výzva k doložení - Download fulltextPDF; vysvětlení zadávací dokumentace - Download fulltextPDF; průzkum trhu - Download fulltextPDF; prezenční listina - Download fulltextPDF; protokol z jednání hodnotitelské komise - Download fulltextPDF; zadávací dokumentace - Download fulltextPDF; protokol z otevírání obálek - Download fulltextPDF; prodloužení lhůty - Download fulltextPDF; dodací list - Download fulltextPDF; čestné prohlášení - Download fulltextPDF; seznam nabídek - Download fulltextPDF; oznámení o výběru - Download fulltextPDF;

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.