Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.00 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zahradně-architektonická tvorba 20.století v Československu: Sborník příspěvků z konference / Zámečník, Roman ; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2019
Signatura: 51400

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.