Library VÚGTK 1 records found  Search took 0.01 seconds. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Výzkumný záměr VÚGTK na přelomu století : (Písemné podklady pro hodnocení VÚGTK, zpracované podle přílohy č. 1 "Pravidel" MŠMT ČR, čj. 11085/98-34)
Zdiby: VÚGTK, 1998
Signatura: 48301

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.