Kramerius - digitalizované dokumenty
Dokumenty digitalizované knihovnou a zpřístupněné online (v souladu s autorskými právy).

Digitální knihovna Kramerius

Nejnovější záznamy:
2014-02-05
10:00
Sborník Československé společnosti zeměpisné / Československá společnost zeměpisná (1921-1939) ; Československá společnost zeměpisná (1945-1978) ; Česká společnost zeměpisná
Praha: Československá společnost zeměpisná, 1921-1978 Praha: Česká společnost zeměpisná Praha: Academia
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Zeměměřičský věstník: časopis Spolku českých geometrů
Brno: Spolek českých geometrů, 1913-1939
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Výroční zpráva za ... / / Vojenský zeměpisný ústav
Praha: Vojenský zeměpisný ústav, 1923-1949
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Výroční zpráva za ... / / Československý vojenský zeměpisný ústav
Praha: Československý vojenský zeměpisný ústav, 1921-1922
Signatura: 5 967
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Vojenský topografický obzor: Sborník topografické služby MNO
Praha: Topografická služba Ministerstva národní obrany, 1974-1993
Signatura: 43711
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Věstník inženýrské komory pro Československou republiku: Mitteilungen der Ingenieurkammer für die Čechoslovakische Republik
Praha: Inženýrská komora pro ČSR, 1922-1944
Signatura: 6001
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Sborník výzkumných prací / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1959-1962 Zdiby: VÚGTK, 1971-1992
Signatura: 18772
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:27
Říše hvězd: časopis pro pěstování astronomie a příbuzných věd
Praha: Československá společnost astronomická, 1920-1999 Praha: Orbis Praha: Panorama Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu Praha: V. Svoboda Praha: Československá společnost astronomická
Signatura: 6961
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:26
Pozemková reforma: úřední věstník Pozemkového úřadu
Praha: Státní pozemkový úřad, 1920-1938
Signatura: 24 482
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -
2014-01-15
14:26
Mittheilungen des Kaiserl. Königl. Militär-Geographischen Institutes
Wien: im Selbstverlag des K.K. Militär-Geographischen Institutes, 1881-1914
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Náhled záznamu -