Digital Library Kramerius

Latest additions:
2015-01-08
11:01
A. Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením.
Praha : Ministerstvo financí , 1932
Signatura: 06382
Dodatky: Stáhnout fulltextPNG; Fulltext: Stáhnout fulltextPNG; Tabulky: Stáhnout fulltextPNG;
Detailed record - Similar records
2015-01-08
09:27
Kompendium geodésie a sférické astronomie.: Geodésie nižší., III.díl.: Měření výšek. Nivellace. Tachymetrie. Fotogrammetrie. Rýsování geodetické. Přístroje geodétického rýsování, pomůcky a přístroje počtářské.; Druhé opravené a rozmnožené vydání. / Novotný, František
Praha : Česká matice technická , 1904
Signatura: 133
Detailed record - Similar records
2015-01-08
09:06
Kompendium geodésie a sférické astronomie.: Geodésie nižší., II.díl: Měřictví výkonné. Plochoměrství. Dělení pozemků. Upravení hranic.; Druhé opravené a rozmnožené vydání / Müller, František ; Novotný, František
Praha : Česká matice technická , 1903
Signatura: 133
Detailed record - Similar records
2015-01-05
12:24
Kompendium geodésie a sférické astronomie., I. díl.: Geodésie nižší.; 2., rozmnožené vyd. / Müller, František ; Novotný, František
V Praze: Česká matice technická, 1905
Signatura: 133
Detailed record - Similar records
2014-02-05
10:00
Sborník Československé společnosti zeměpisné / Československá společnost zeměpisná (1921-1939) ; Československá společnost zeměpisná (1945-1978) ; Česká společnost zeměpisná
Praha: Československá společnost zeměpisná, 1921-1978 Praha: Česká společnost zeměpisná Praha: Academia
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2014-01-15
14:27
Výroční zpráva za ... / / Vojenský zeměpisný ústav
Praha: Vojenský zeměpisný ústav, 1923-1949
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2014-01-15
14:27
Výroční zpráva za ... / / Československý vojenský zeměpisný ústav
Praha: Československý vojenský zeměpisný ústav, 1921-1922
Signatura: 5 967
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2014-01-15
14:27
Vojenský topografický obzor: Sborník topografické služby MNO
Praha: Topografická služba Ministerstva národní obrany, 1974-1993
Signatura: 43711
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2014-01-15
14:27
Věstník inženýrské komory pro Československou republiku: Mitteilungen der Ingenieurkammer für die Čechoslovakische Republik
Praha: Inženýrská komora pro ČSR, 1922-1944
Signatura: 6001
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2014-01-15
14:27
Sborník výzkumných prací / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1959-1962 Zdiby: VÚGTK, 1971-1992
Signatura: 18772
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records