Research reports

Latest additions:
2017-06-16
12:59
Metodika stacionárního měření a zpracování vlivu mnohocestného šíření GNSS signálu na železniční trati / Kostelecký, Jakub ; Kostelecký, Jan ; Šafář, Václav ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Signatura: VÝZK-Z1262
Detailed record - Similar records
2017-06-08
12:42
Technologické postupy pro vybrané technologie mapování: Zpráva VÚGTK č. 25-1271/2016 / Šafář, Václav
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Detailed record - Similar records
2017-06-06
14:04
Digitální zpracování náčrtů v terénu při obnově katastrálního operátu novým mapováním: Zpráva VÚGTK č. 25-1270/2016 / Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš ; Šafář, Václav
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Detailed record - Similar records
2017-06-02
11:18
Zpráva o uchovávání státního etalonu délek 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041: Zpráva VÚGTK č. 25-1173/2011 / Lechner, Jiří ; Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i.
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i. , 2011
Fulltext: Stáhnout fulltextPDF;
Detailed record - Similar records
2017-01-17
08:26
Úprava stanice sítě CZEPOS na stanici národního doplnění sítě ECGN: Technická zpráva č. 1263/2016 / Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
TB02CUZK003V010: Stáhnout fulltextPDF;
Detailed record - Similar records
2016-07-14
13:51
Automatizace nákladové a lhůtové kalkulace zakázky / Mach, Vladimír ; Krejčí, P. ; Cikrtová, J. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze
Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze , 1968
Signatura: VÝZK-Z0266
Detailed record - Similar records
2016-05-16
10:20
K mapování zastavěných tratí fotogrammetrickou metodou a k vybudování měřické sítě pro doměření a pro údržbu mapy / Pichlík, Václav ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze , 1967
Signatura: VÝZK-Z0257
Detailed record - Similar records
2016-03-23
10:02
Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2015: Technická zpráva č.1253/2015 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Signatura: 51241
Detailed record - Similar records
2016-03-22
09:23
Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000: Technická zpráva č. 1167/2010 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2010
Signatura: VÝZK-Z1167/2010
Detailed record - Similar records
2016-03-22
08:57
Podklady pro hodnocení polohové přesnosti transformace mezi S-JTSK/05 a S-JTSK: Technická zpráva č. 1174/2011 / Kostelecký, Jan
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2011
Signatura: VÝZK-Z1174/2011
Detailed record - Similar records