Algoritmy generalizace potřebné pro generalizaci státního mapového díla středních měřítek
Překlad názvu: Generalization Algorithms for the generalization of the state middle scale mapwork
Augustýn, Radek ; Kočenda, Antonín ; Vacek, Tomáš ; Zemek, Jaroslav ; T-MAPY spol.s.r.o. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Anotace: cze Tato certifikovaná metodika řeší problematiku implementace vhodných generalizačních algoritmů pro automatizovanou generalizaci státních map měřítek 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000. Jsou analyzovány typické izolované a komplexní situace vyskytující se v topografických mapách a popsány pomocí sady 10 definovaných základních operátorů generalizace pro bodové, liniové a reálové prvky obsahu map. Nejčastějšími operátory zjištěnými ve více než 100 uživatelem vybraných reálných situací jsou operátory Odsun a Ztotožnění průběhů, pro něž je také nejvíce dostupných a implementovaných algoritmů, včetně algoritmů zdarma a z otevřených zdrojů. Specifická uskupení blízkých mapových objektů vytvářejí v mapových situacích strukturální vzory, které lze vyhledávat v datovém modelu pomocí vyvinutých algoritmů a postupů. Vybrané algoritmy a postupy pro jejich implementaci byly otestovány na generalizování asi 70 situací s použitím testovacích datových sad vyexportovaných z reálné databáze ZABAGED.
Anotace: Tato certifikovaná metodika řeší problematiku implementace vhodných generalizačních algoritmů pro automatizovanou generalizaci státních map měřítek 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000. Jsou analyzovány typické izolované a komplexní situace vyskytující se v topografických mapách a popsány pomocí sady 10 definovaných základních operátorů generalizace pro bodové, liniové a reálové prvky obsahu map. Nejčastějšími operátory zjištěnými ve více než 100 uživatelem vybraných reálných situací jsou operátory Odsun a Ztotožnění průběhů, pro něž je také nejvíce dostupných a implementovaných algoritmů, včetně algoritmů zdarma a z otevřených zdrojů. Specifická uskupení blízkých mapových objektů vytvářejí v mapových situacích strukturální vzory, které lze vyhledávat v datovém modelu pomocí vyvinutých algoritmů a postupů. Vybrané algoritmy a postupy pro jejich implementaci byly otestovány na generalizování asi 70 situací s použitím testovacích datových sad vyexportovaných z reálné databáze ZABAGED.

Citace: AUGUSTÝN, Radek, Antonín KOČENDA, Tomáš VACEK a Jaroslav ZEMEK. Algoritmy generalizace potřebné pro generalizaci státního mapového díla středních měříte. 2016, 59 s. Dostupné také z: https://knihovna.vugtk.cz/record/193169

Rozsah: 59 stran
Klíčová slova: technologie tvorby map ; automatizace ; generalization
Typ publikace: certifikovaná metodika
Poznámky: RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000036
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/193169/files/01_Nmet3.pdf; http://knihovna.vugtk.cz/record/193169/files/02_Prilohy_Nmet3.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jaroslav Zemek, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Tomáš Vacek
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Obsahová charakteristika dokumentů > Kartografie
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL
Projekty Beta

 Záznam vytvořen 2017-03-31, poslední editace 2019-04-29


Fulltext:
01_Nmet3 - Stáhnout fulltextPDF
02_Prilohy_Nmet3 - Stáhnout fulltextPDF
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)