Ing. Radek Augustýn

Nejnovější záznamy:
2018-11-07
09:43
Webová technologie pro poskytování dat poštovních adres v mezinárodním standardu RÚIAN Toolbox / Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš
Náhled záznamu -
2018-11-07
09:33
Technologie poskytování dat poštovních adres v mezinárodním standardu RÚIAN Toolbox / Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš
Náhled záznamu -
2018-11-07
09:17
Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy / Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš
Náhled záznamu -
2018-07-13
09:27
Možnosti automatizované generalizace Státního mapového díla / Drozda, Jiří ; Augustýn, Radek
Náhled záznamu -
2018-07-13
09:27
Komplexní řízení procesu tvorby státního mapového díla měřítek 1 : 10 000 a 1 : 25 000 / Augustýn, Radek
Náhled záznamu -
2018-07-13
09:27
Knihovna programů pro řízení dílčích procesů automatizované tvorby topografických map / Augustýn, Radek
Náhled záznamu -
2018-07-13
09:27
Knihovna generalizačních algoritmů pro generalizaci státního mapového díla středních měřítek / Augustýn, Radek
Náhled záznamu -
2017-03-31
11:35
Algoritmy generalizace potřebné pro generalizaci státního mapového díla středních měřítek / Augustýn, Radek ; Kočenda, Antonín ; Vacek, Tomáš ; Zemek, Jaroslav ; et al
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Fulltext: 01_Nmet3 - Stáhnout fulltextPDF; 02_Prilohy_Nmet3 - Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2017-03-31
11:28
Popis procesního modelu automatizované technologie tvorby map / Augustýn, Radek ; T-MAPY spol.s.r.o. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Fulltext: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2017-03-31
11:19
Pravidla sestavení a uvolňování pro generalizaci státního mapového díla středních měřítek / Drozda, Jiří ; Augustýn, Radek ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. ; T-MAPY spol. s.r.p.
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2016
Fulltext: 02_Prilohy_Nmet2 - Stáhnout fulltextPDF; 01_Metodika_Nmet2 - Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -