Bibliografie VÚGTK
Taras Ševčenko ta nauky pro Vsesvit i Zemlju

Překlad titulu: Тарас Шевченко та науки про Всесвіт і Землю

Taras Shevchenko and the Science of the Universe and the Earth
Drbal, Alexandr

ISBN: 978-966-02-8006-9
Zdroj: Ukrajins'ke nebo 2. Studiji nad istorijeju astronomiji v Ukrajini : Zbirnyk naukovych prac' / Instytut prykladnych problem mechaniky i matematyky im. Ja.S. Pidstryhača NAN Ukrajiny, Lviv. Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : (2016), s. 415-435

Typ publikace: anotace
Rozsah: 20 stran

RIV: RIV/00025615:_____/16:N0000022

Anotace: Описано участь великого українського поета і художника Тараса Шевченка (1814-1861) у Аральській описовій та Каратауській (геологічній) експедиціях. Вперше означено методи й прилади астрономічних спостережень і топографічних знімань, які застосовувались в Аральській експедиції. Відзначено контакти поета з астрономами і геодезистами. Зроблено спробу по-новому інтерпретувати деякі його акварелі та малюнки і виявити вплив на його творчість астрономічних та геодезичних знань.
Described the participation of the great Ukrainian poet and artist Taras Shevchenko (1814- 1861) in the Aral geographic and Karatau (geological) expeditions. First is defined methods and instruments of astronomical observation and topographical mapping that were used in the Aral expedition. Noted poet contacts with astronomers and surveyors. An attempt is made in a new way to interpret some of his watercolors and drawings and identify the impact of his work on astronomical and geodetic knowledge.

Klíčová slova: Taras Ševčenko ; Practical Astronomy ; historie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Alexandr Drbal
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2017-05-30, poslední editace 2017-06-09Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)