Bibliografie VÚGTK
Metodika prostorového určení interiéru a exteriéru budov
Kocáb, Milan ; Vilím, David ; Zaoralová, JanaTyp publikace: anotace

Anotace:
The methodology standardizes and unifies the way of measuring and determining the interior and exterior of buildings from the perspective of existing national and European standards. It performs first of all the definitions of the terms used in the methodology and the method of determining the floor areas. For measurement purposes, geodetic measurements carried out by skilled workers are clearly proposed. The measurement results must be linked to the existing information systems, especially the information system of the cadastre of real estates, the register of territorial identification of addresses and real estates, the information system on the territory and digital maps of towns and municipalities. Technologický postup standardizuje a sjednocuje způsob měření a určení interiéru a exteriéru budov z pohledu jednak stávajících národních a evropských standardů. Provádí v první řadě definice pojmů použitých v metodice a způsob určení podlahových ploch. Pro měření se navrhují jednoznačně používat geodetická měření prováděná odborně způsobilými pracovníky. Výsledky měření musí navazovat na stávající informační systémy zvláště pak informační systém katastru nemovitostí, registr územní identifikace adres a nemovitostí, informační systém o území a digitální mapy měst a obcí.
Klíčová slova: cadastre of real estates ; measurement of the interior and exterior ; passports flats ; state coordinate system

[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2018-07-13, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)