Dlouhodobá koncepce rozvoje na roky 2018 - 2022
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signatura: 51352
Publikováno: Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2018


Rozsah: 104 stran
Klíčová slova: VÚGTK ; koncepce
Typ publikace: šedá literatura
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/193490/files/Koncepce_29.8.2018.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Základní dokumenty

 Záznam vytvořen 2018-09-10, poslední editace 2022-11-01


Koncepce-2018:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)