Základní dokumenty

Nejnovější záznamy:
2022-11-01
12:57
Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. na léta 2023 - 2027 / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2022
Koncepce-2022: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2018-09-10
11:08
Analýza stavu a sebehodnocení za roky 2013 - 2017 / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2018
Sebehodnoceni-2018: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2018-09-10
11:04
Dlouhodobá koncepce rozvoje na roky 2018 - 2022 / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2018
Signatura: 51352
Koncepce-2018: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-05-12
11:22
Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky k 31.12.2014
Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Fulltext: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2015-04-30
13:32
Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav geodeticky, topografický a kartografický: ze dne 13.6.2006 č.j. ČÚZK 2700/2006-22, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2006 č.j. ČÚZK 5018/2006-22, dodatku č. 2 ze dbe 11.12.2009 č.j. ČÚZK 6738/2009-22 a dodatku č. 3 ze dbe 21.12.2010 č.j. ČÚZK 14209/2010-22
Praha : ČÚZK , 2010
Fulltext: Stáhnout fulltextPDF;
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:40
Výzkumný záměr VÚGTK na přelomu století : (Písemné podklady pro hodnocení VÚGTK, zpracované podle přílohy č. 1 "Pravidel" MŠMT ČR, čj. 11085/98-34)
Zdiby: VÚGTK, 1998
Signatura: 48301
Náhled záznamu -
2014-01-11
15:31
Podklady pro hodnocení činnosti VÚGTK / Výzkumný ústav geodetický
Zdiby: VÚGTK, 2000
Signatura: 49683
Náhled záznamu -