@article{193500,
   author    = "Pálinkáš, Vojtěch and Kostelecký, Jakub and
           Geodetická observatoř Pecný",
   title    = "Určení tíhového zrychlení na absolutních bodech v ČR
           v roce 2004: Technická zpráva 1065/2004",
}