Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy
Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš

Anotace: Project results were formally manipulated and passed all procedures necessary to be published at web portal of project gestor. Formální zařazení informací o výsledcích projektu a odkazu na referenční webový server na webové stránky gestora. Výsledky projektu byly formalizovány do nezbytného tvaru tak, aby mohly být zařazeny na webovém portálu gestora projektu.

Citace: AUGUSTÝN, Radek, Radek MAKOVEC a Tomáš VACEK. Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy [online]. In: . 2015 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vyuziti-dat-RUIAN/Vyuziti-dat-RUIAN.aspx

Typ publikace: Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Radek Makovec
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Tomáš Vacek
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-07, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)