Souhrnná výzkumná zpráva VÚGTK 1241/2015
Kostelecký, Jakub ; Kostelecký, Jan

Anotace: The aim is to analyze temporal changes in multipath propagation errors of pseudorange GNSS signal determining position during the calendar year (especially as a result of the foliage of trees, changes reflectivity surfaces due to rain or snow, etc.). Theanalysis was performed on data measured on a stationary point outside the railway environment (around which can be processed after the unit one day be regarded as immutable). Cílem je analýza časových změn chyby mnohacestného šíření GNSS signálu na pseudovzdálenosti používané při určování polohy, a to během kalendářního roku (zejména jako důsledek olistění stromů, změny odrazivosti ploch z důvodů deště nebo sněhu apod.). Analýza byla provedena na datech naměřených na stacionárním bodě mimo železniční prostředí (jehož okolí lze po zpracovávanou jednotku 1 den považovat za neměnné).

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub a Jan KOSTELECKÝ. Souhrnná výzkumná zpráva VÚGTK 1241/2015. VÚGTK, v.v.i., Ústecká 98, Zdiby 250 66: Automatizace železniční dopravy, 2015, 127 s.

Rozsah: 127 stran

Typ publikace: výzkumná zpráva

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-21, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)