Souhrnná výzkumná zpráva VÚGTK 1241/2015
Kostelecký, Jakub ; Kostelecký, Jan

Annotation: The aim is to analyze temporal changes in multipath propagation errors of pseudorange GNSS signal determining position during the calendar year (especially as a result of the foliage of trees, changes reflectivity surfaces due to rain or snow, etc.). Theanalysis was performed on data measured on a stationary point outside the railway environment (around which can be processed after the unit one day be regarded as immutable). Cílem je analýza časových změn chyby mnohacestného šíření GNSS signálu na pseudovzdálenosti používané při určování polohy, a to během kalendářního roku (zejména jako důsledek olistění stromů, změny odrazivosti ploch z důvodů deště nebo sněhu apod.). Analýza byla provedena na datech naměřených na stacionárním bodě mimo železniční prostředí (jehož okolí lze po zpracovávanou jednotku 1 den považovat za neměnné).

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub a Jan KOSTELECKÝ. Souhrnná výzkumná zpráva VÚGTK 1241/2015. VÚGTK, v.v.i., Ústecká 98, Zdiby 250 66: Automatizace železniční dopravy, 2015, 127 s.

Extent: 127 stran
Publication type: výzkumná zpráva

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Kostelecký
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-21, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)