Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře: 1918-2018; 2. rozšířené a pozměněné
Český úřad zeměměřický a katastrální

Signature: 51362
ISBN: 978-80-88197-07-2

Published: Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2018


Extent: 265 stran
Publication type: monografie

The record appears in these collections:
Content Characterization > History
Content Characterization > Cadastre
Library VÚGTK > Books

 Record created 2018-12-06, last modified 2018-12-06Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)