Bibliografie VÚGTK
Aplikace laserových družicových dálkoměrů v geodézii a dalších vědních oborech
Kostelecký, Jakub

Zdroj: Geodetický a kartografický obzor : 106(3), s.57-68 ISSN: 1805-7446

Typ publikace: články v odborných časopisech
Rozsah: 12 stran

Odkaz: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/03/gako_2018_03.pdf
Anotace:
Satellite laser ranging (SLR), their accuracy and range characteristic of existing and modern systems. An overview of current SLR applications not only inn geodesy but also in metrology and space applications. Finally, mention of the proposal for a new modern SLR system and its possible implementation. Laserové družicové dálkoměry (SLR - Satellite Laser Ranging), jejich charakteristiky přesnosti a dosah stávajících a moderních systémů. Přehled o současných aplikacích SLR nejen v geodézii, ale i v metrologii a kosmických aplikacích. Závěrem je zmíněn návrh nového moderního SLR systému a jeho případná realizace.

Citace: KOSTELECKÝ, Jakub. Aplikace laserových družicových dálkoměrů v geodézii a dalších vědních oborech. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2018, 106(3), 57-68 [cit. 2019-06-11]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/03/gako_2018_03.pdf
[Odkaz do RIVu]

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-06-11, poslední editace 2019-11-28


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)