Bibliografie VÚGTK
Aplikace laserových družicových dálkoměrů v geodézii a dalších vědních oborech
Kostelecký, Jakub

Source: Geodetický a kartografický obzor : 106(3), s.57-68 ISSN: 1805-7446

Publication type: články v odborných časopisech
Extent12 stran

Link: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/03/gako_2018_03.pdf
Annotation:
Satellite laser ranging (SLR), their accuracy and range characteristic of existing and modern systems. An overview of current SLR applications not only inn geodesy but also in metrology and space applications. Finally, mention of the proposal for a new modern SLR system and its possible implementation. Laserové družicové dálkoměry (SLR - Satellite Laser Ranging), jejich charakteristiky přesnosti a dosah stávajících a moderních systémů. Přehled o současných aplikacích SLR nejen v geodézii, ale i v metrologii a kosmických aplikacích. Závěrem je zmíněn návrh nového moderního SLR systému a jeho případná realizace.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub. Aplikace laserových družicových dálkoměrů v geodézii a dalších vědních oborech. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2018, 106(3), 57-68 [cit. 2019-06-11]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/03/gako_2018_03.pdf
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jakub Kostelecký
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-06-11, last modified 2019-11-28


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)