Obory a bažantnice: Opomíjená hodnota kulturního dědictví
Ambrož, Robin ; Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; Tuma, David

Signature: 51408
ISBN: 9788085881462

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2020
Annotation: Kritický katalog se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře a zůstávají i nadále stranou badatelského zájmu. Obory a obornictví však mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti. cze Critical catalogue for the exhibition Game preserve and pheasants - Neglected value of cultural heritage - the exhibition focuses on Game preserve and pheasants, which are now widely understood as wooded fenced areas for breeding and hunting game and remain a side to research interest. However, they have long and rich tradition in our countries. The available professional literature mentions the first mentions of the establishment of a field in our territory already in the second half of the 13th century. The industry boomed between the 15th and 17th centuries and has been maintained to this day. eng
Annotation: Kritický katalog se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře a zůstávají i nadále stranou badatelského zájmu. Obory a obornictví však mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. Dostupná odborná literatura uvádí první zmínky o zřizování obor na našem území již ve 2. polovině 13. století. Velký rozmach zaznamenalo obornictví mezi 15. a 17. stoletím a udrželo se až do současnosti.
Critical catalogue for the exhibition Game preserve and pheasants - Neglected value of cultural heritage - the exhibition focuses on Game preserve and pheasants, which are now widely understood as wooded fenced areas for breeding and hunting game and remain a side to research interest. However, they have long and rich tradition in our countries. The available professional literature mentions the first mentions of the establishment of a field in our territory already in the second half of the 13th century. The industry boomed between the 15th and 17th centuries and has been maintained to this day.
cze
eng

Citation: AMBROŽ, Robin, Jiří DROZDA, Šárka STEINOVÁ a David TUMA. Obory a bažantnice: Opomíjená hodnota kulturního dědictví. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020. ISBN 978-80-85881-46-2.

Extent: 133 stran
Publication type: monografie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Drozda
Library VÚGTK > Books

 Record created 2020-09-03, last modified 2021-08-24Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)