@article{196050,
   author    = "Ambrož, Robin and Drozda, Jiří and Steinová, Šárka
           and Tuma, David",
   title    = "Obory a bažantnice: Opomíjená hodnota kulturního
           dědictví",
}