Bibliografie VÚGTK
Projektový záměr automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (postup řešení II. fáze IP)
Augustýn, Radek ; Böhm, Ondřej ; Drozda, JiříTyp publikace: anotace

Anotace:
Proposal of a technical solution of the project leading to the achievement of the set goals. Project plan of II. innovation partnership phase. Document TIRICUZK829 Implementation project, which includes a proposal for the technical solution of the project and the project plan (project outputs, staff capacity, financial budget, schedule including milestones and links, method of project management, cycle of acceptance, control and completion of results). Návrh technického řešení projektu vedoucí k dosažení vytyčených cílů. Projektový plán II. fáze inovačního partnerství. Dokument TIRICUZK829 Implementační projekt, který zahrnuje návrh technického řešení projektu a projektový plán (výstupy projektu, personální kapacity, finanční rozpočet, harmonogram včetně milníků a návazností, způsob řízení projektu, cyklus přebírání, kontroly a dopracování výsledků).

Citace: AUGUSTÝN, Radek, Ondřej BÖHM a Jiří DROZDA. Projektový záměr automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (postup řešení II. fáze IP). 2020.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Drozda
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Ondřej Böhm
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2021-08-18, poslední editace 2021-08-23Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)