Bibliografie VÚGTK
Rozšíření a ověření využitelnosti výsledků projektu TB04CUZK001 pro vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla
Augtustýn, RadekTyp publikace: anotace

Anotace:
Evaluation of the results of the project TB04CUZK001 ‘Research and development of methods for cartographic generalization of a state map work of medium scales’ with regard to their usability in the development of software for automation of SMS creation in the form of a technical report. Analysis of displacement, parallelization and alignment of line elements. Analysis of the principle of element stiffness and design of algorithm. Implementation of the ArcGIS Pro SW add-in enabling verification of the submitted design of the solution of displacement, parallelization and alignment of line elements on selected layers in the test area. Zhodnocení výsledků projektu TB04CUZK001 „Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek“ s ohledem na jejich využitelnost při vývoji programového aparátu pro automatizaci tvorby SMD formou technické zprávy. Analýza problematiky odsunu, paralelizace a lícování liniových prvků. Analýza principu tuhosti prvku a návrh algoritmizace. Implementace doplňku SW ArcGIS Pro umožňující ověření předloženého návrhu řešení odsunu, paralelizace a lícování liniových prvků na vybraných vrstvách na zkušebním území.

Citace: AUGUSTÝN, Radek. Rozšíření a ověření využitelnosti výsledků projektu TB04CUZK001 pro vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla. 2019.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Augustýn
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2021-08-18, poslední editace 2021-08-23Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)