Bibliografie VÚGTK
Stanovení principu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM a návrh procesního modelu automatizované technologie tvorby map
Augustýn, Radek ; Drozda, Jiří ; Zemek, JaroslavPublication type: anotace

Annotation:
Description of possible solutions for automated derivation of 'ZTM' from ZABAGED source data and a detailed description of the selected optimal solution, including the method of generalization management. Intention of the form of the future method of derivation and updating of cartographic models 'ZTM'. Architecture of process model of automated mapping technology. Popis možných řešení automatizovaného odvození ZTM ze zdrojových dat ZABAGED a detailní popis zvoleného optimálního řešení včetně způsobu řízení generalizace. Záměr podoby budoucího způsobu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM. Architektura procesního modelu automatizované technologie tvorby map.

Citation: AUGUSTÝN, Radek, Jiří DROZDA a Jaroslav ZEMEK. Stanovení principu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM a návrh procesního modelu automatizované technologie tvorby map. 2019.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jaroslav Zemek
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2021-08-18, last modified 2021-08-23Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)