Bibliografie VÚGTK
Stanovení principu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM a návrh procesního modelu automatizované technologie tvorby map
Augustýn, Radek ; Drozda, Jiří ; Zemek, JaroslavTyp publikace: anotace

Anotace:
Description of possible solutions for automated derivation of 'ZTM' from ZABAGED source data and a detailed description of the selected optimal solution, including the method of generalization management. Intention of the form of the future method of derivation and updating of cartographic models 'ZTM'. Architecture of process model of automated mapping technology. Popis možných řešení automatizovaného odvození ZTM ze zdrojových dat ZABAGED a detailní popis zvoleného optimálního řešení včetně způsobu řízení generalizace. Záměr podoby budoucího způsobu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM. Architektura procesního modelu automatizované technologie tvorby map.

Citace: AUGUSTÝN, Radek, Jiří DROZDA a Jaroslav ZEMEK. Stanovení principu odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM a návrh procesního modelu automatizované technologie tvorby map. 2019.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jaroslav Zemek, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2021-08-18, poslední editace 2021-08-23Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)