Bibliografie VÚGTK
Ověření postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů
Kostelecký, Jakub ; Vaľko, MilošPublication type: anotace

Annotation:
The result summarizes the performed verification of relative measurements of vertical gradients in three different periods of the year to verify the procedure of measurement and processing of vertical gradients at 8 selected absolute gravity stations in the Czech Republic. Výsledek shrnuje provedená ověřovací relativní měření vertikálních gradientů ve třech různých obdobích roku pro ověření postupu měření a zpracování vertikálních gradientů na 8 vybraných absolutních tíhových bodech v ČR.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub a Miloš VAĽKO. Ověření postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů. 2021.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Miloš Vaľko
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-16, last modified 2022-06-16Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)