Jakub Kostelecký

Latest additions:
2023-10-17
12:42
Wettzell-comparison of absolute gravimeters 2021 WET-CAG2021 / Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech
Detailed record - Similar records
2023-05-09
10:28
Družicové metody v geodézii a katastru: Sborník referátů; první / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie
Brno : ECON publishing, s.r.o. , 2020
Signatura: 51474
Detailed record - Similar records
2022-07-12
11:31
Aktualizace státního etalonu tíhového zrychlení ECM 120-3/08-040 / Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtěch ; Vaľko, Miloš
Detailed record - Similar records
2022-06-20
13:39
Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení projektu TITSCUZK704 / Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech ; Vaľko, Miloš
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2022-06-16
10:49
Ověření postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů / Kostelecký, Jakub ; Vaľko, Miloš
Detailed record - Similar records
2022-06-15
12:14
Ověření metodiky stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry / Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech
Detailed record - Similar records
2022-06-13
12:38
Metodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry / Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2022-06-08
11:06
Metodika postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů / Kostelecký, Jakub ; Vaľko, Miloš
Detailed record - Similar records
2022-06-06
10:34
Gnss Profile from the Greenland Korth Expeditions in the Context of Satellite Data / Kostelecký, Jakub ; Bezděk, Aleš ; Hitziger, Thomas ; Sebera, Josef
Zdroj: Applied Sciences
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records
2022-05-31
12:42
Detection of Tectonic and Crustal Deformation using GNSS Data Processing: The Case of PPGnet / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Lyros, Epameinondas ; Nikolakopoulos, Konstantinos ; et al
Zdroj: Civil Engineering Journal
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
Detailed record - Similar records