Představení výsledků grantového projektu - Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Anotace: The text of the paper is focused on the presentation of the achieved results of the research project DG18P02OVV054 "Surveying and astronomical instruments used in the Czech Republic from the 16th to the end of the 20th century", the provider of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic. One of the two main results of the project is the www.surveyinginstruments.org portal, operated in VÚGTK. The web portal allows the presentation of documented devices and has its own independent administrator interface designed for the registration of devices. The second main result of the project is an exhibition of surveying and astronomical instruments held at NTM in Prague. In addition to these results, a number of other outputs were created, including two books and more than ten articles, chapters in books and conference papers. Text příspěvku je zaměřen na představení dosažených výsledků výzkumného projektu DG18P02OVV054 „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století“, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Jedním ze dvou hlavních výsledků projektu je webový portálu www.surveyinginstruments.org, provozovaný ve VÚGTK. Webový portál umožňuje prezentaci dokumentovaných přístrojů a má i vlastní nezávisle administrátorské rozhraní určené pro evidenci přístrojů. Druhým hlavním výsledkem projektu je výstava zeměměřických a astronomických přístrojů pořádaná v NTM v Praze. Kromě těchto výsledků byla vytvořena řada dalších výstupů zahrnující dvě knihy a více než deset článků, kapitol v knihách a příspěvků na konferencích.

Citace: HÁNEK, Pavel a Pavel HÁNEK. Představení výsledků grantového projektu - Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. In: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021 XXVII. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021, s. 1-10. ISBN 978-80-248-4565-4.

Zdroj: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021 XXVII. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s. Zdrojový dokument: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021 XXVII. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.
Rozsah: 10 stran
Typ publikace: sborníkové příspěvky

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Knihovna VÚGTK > Materiály z konferencí
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Recenzovaný odborný článek
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2022-06-16, poslední editace 2022-06-16Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)