Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení projektu TITSCUZK704
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtech ; Vaľko, Miloš

Annotation: The research report summarizes the results of repeated measurements of vertical gradients at 8 absolute gravity stations, the results of repeated measurements of gravity acceleration using absolute gravimeters at 6 absolute stations, including the determination of amplitudes of seasonal changes and assessment of their statistical significance. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky opakovaného měření vertikálních gradientů na 8 absolutních tíhových bodech, výsledky opakovaného měření tíhového zrychlení pomocí absolutních gravimetrů na 6 absolutních bodech včetně určení amplitud sezónních změn a posouzení jejich statistické významnosti.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub, Vojtech PÁLINKÁŠ a Miloš VAL'KO. Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky řešení projektu TITSCUZK704. Ondřejov: Zeměměřický úřad v Praze, 2021, 39 s.

Extent: 39 stran
Publication type: výzkumná zpráva
Link: https://oko.pecny.cz/vystupyVaV/SVZ_TITSCUZK704.html

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Researchers > Miloš Vaľko
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-20, last modified 2022-06-20


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)