Aktualizace státního etalonu tíhového zrychlení ECM 120-3/08-040
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, Vojtěch ; Vaľko, Miloš

Annotation: Originally, the national standard for gravity acceleration has been realized by the FG5-215 gravimeter. Newly, the national standard is created by gravimeters FG5-215 and FG5X-251 equipped by the HS5 measurement systems, labeled as FG5-215/HS5 and FG5X-251/HS5, respectively. The standard measurement uncertainty reach 2,2E-8 m/s^2 for both gravimeters, that is excellent also internationally. Původní státní etalon byl tvořen gravimetrem FG5 v.č. 215 (FG5-215). Nově je státní etalon tvořen absolutními gravimetry FG5-215 a FG5X-251 opatřenými HS5 měřícími systémy. Pro rozlišení od původní konfigurace gravimetrů (FG5-215 a FG5X-251) jsou gravimetry v nové sestavě označeny FG5-215/HS5 a FG5X-251/HS5. Standardní nejistota měření je u obou gravimetrů 2,2E-8 m/s^2, která je vynikající i ve světovém měřítku.


Publication type: výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Miloš Vaľko
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-07-12, last modified 2022-07-13Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)