Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. na léta 2023 - 2027
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Publikováno: Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2022


Rozsah: 57 stran
Klíčová slova: VÚGTK ; koncepce
Typ publikace: šedá literatura
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/196477/files/Koncepce_31.10.2022.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Základní dokumenty

 Záznam vytvořen 2022-11-01, poslední editace 2022-11-01


Koncepce-2022:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)