Příspěvek k problému zdokonalení geodetických polohopisných základů v ČSSR
Böhm, Josef

Signatura: VÝZK-Z0862
Publikováno: Zdiby: VÚGTK, 1986


Rozsah: 32 s. - Nákr. a tab. v textu. - Liter.
Typ publikace: výzkumné zprávy
Poznámky: 2 x 1 sv.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výzkumné a technické zprávy
Monografie

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2016-03-19Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)