ČSN P ENV 12661 (97 9810) Geografická informace : vyjádření prostorových referencí : geografické identifikátory

Signatura: ČSNPENV12661
Publikováno: Praha: ČSNI, 1999


Rozsah: 19 s.
Typ publikace: normy
Poznámky: Zprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef Toman - Srpen 1999. - Příl.: obr. a tab. - Lit.: normy citov. a souvis. - 1 sv.; 97 9810

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Knihovna VÚGTK > Normy
Monografie

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2018-11-27Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)