ČSN P ENV 12661 (97 9810) Geografická informace : vyjádření prostorových referencí : geografické identifikátory

Signature: ČSNPENV12661
Published: Praha: ČSNI, 1999


Extent: 19 s.
Publication type: normy
Notes: Zprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef Toman - Srpen 1999. - Příl.: obr. a tab. - Lit.: normy citov. a souvis. - 1 sv.; 97 9810

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Standards
Monographic Publications

 Record created 2014-01-11, last modified 2018-11-27Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)