Zeměměřická knihovna VÚGTK 62 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
11. Využití redukce prostorových dat pro urychlení tvorby gridů a výpočtu dlouhodobé ztráty půdy; 1. / Votrubec, Jan ; ČVUT
Praha: ČVUT, 2004
Signatura: 49857
12. Vytvoření jednotných evropských geodetických základů. (Resumé) / Kneissl, M. ; Mezinárodní vědecká konference ČVUT, sekce geodetická ve dnech 29. - 30. 5. 1957
Praha: b.n., 1957
Signatura: K17063
13. Výstavba komunikací při provádění hospodářskotechnických úprav pozemků. I. díl - Cesty a silnice. II. díl - Železnice a ostatní doprava / Payer, Jaroslav ; Jiřinec, Miloslav ; ČVUT Praha
Praha: SNTL, 1958
Signatura: 18840
14. Výstavba a využití kartografických bank dat v územních informačních systémech. 13-04-9 kartografie /geodetická kartografie/. Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta geografických věd / Veverka, Bohuslav ; ČVUT
Praha: ČVUT, 1981
Signatura: 42689
15. Vyrovnávací počet. Část II. Metoda nejmenších čtverců. Část III. Systematické chyby a funkční závislosti / Böhm, Josef ; ČVUT
Praha: SNTL, 1959
Signatura: 18573
16. Vybrané kapitoly z měření podzemních prostor. Inženýrská geodezie III / Petráš, Rudolf ; ČVUT
Praha: SNTL, 1959
Signatura: 18837
17. Vedení map a evidence půdy ; 2. přeprac. vyd. / Potužák, P. ; Šteiner, Fr. ; ČVUT
Praha: SNTL, 1962
Signatura: 18851
18. Vedení map a evidence půdy / Potužák, Pavel ; ČVUT
Praha: SNTL, 1959
Signatura: 18851
19. Uplatnění vědeckovýzkumných prací fakulty při přípravě a realisaci investiční výstavby v naší republice / ČVUT
Praha: ČVUT, 1966
Signatura: 29343
20. Typologie budov. Všeobecná část / Stašek, Jiří ; ČVUT
Praha: SNTL, 1962
Signatura: 29282

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 62 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.