Bibliografie VÚGTK
Kalibrace měřidel jako nástroj pro prokazování přesnosti měření
Lechner, Jiří ; Volkmann, Michal ; Sborník přednášek ze semináře

Zdroj: Sborník přednášek na celostátním semináři Českého kalibrační sdružení z.s.

Typ publikace: konferencni prispevky
Rozsah: 9 stran

Anotace:
The paper highlights the increasing demand for measurement accuracy in industry in connection with globalization, the competitive environment and the use of contemporary manufacturing technologies. There are given the basic terms for the area of measurement accuracy, examples of the results of calibration devices used for measurement work in industry and also some evaluated measurement results. Příspěvek upozorňuje na rostoucí poptávku po přesnosti měření v průmyslu v souvislosti s globalizací, konkurenčním prostředím a využitím současných výrobních technologií. Jsou zde uvedeny základní pojmy pro oblast přesnosti měření, příklady výsledků kalibračních přístrojů používaných pro měření v průmyslu a také některé výsledky měření.

Citace: LECHNER, Jiří a Michal VOLKMANN. Kalibrace měřidel jako nástroj pro prokazování přesnosti měření. In: Sborník přednášek ze semináře. Brno: Český svaz geodetů, 2018, s. 27-35.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Michal Volkmann
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Recenzovaný odborný článek
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2019-11-11, poslední editace 2019-11-11Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)