Bibliografie VÚGTK
Ověření metodiky stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry
Kostelecký, Jakub ; Pálinkáš, VojtechPublication type: anotace

Annotation:
The result summarizes the performed absolute verification of gravity acceleration in the range of 2 years for the determination of seasonal changes at selected 6 absolute stations in the Czech Republic. Výsledek shrnuje provedená ověřovací absolutní měření tíhového zrychlení v rozsahu 2 let pro stanovení sezónních změn na vybraných 6 absolutních bodech v ČR.

Citation: KOSTELECKÝ, Jakub a Vojtech PÁLINKÁŠ. Ověření metodiky stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetry. 2021.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Jakub Kostelecký
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-06-15, last modified 2022-06-15Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)