Výroční zpráva za rok 2012
Překlad názvu: Annual Report 2012

Varianta názvu: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2013
Edice: Edice VÚGTK
Anotace: cze Výroční zpráva za rok 2012 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK, v.v.i.. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a realizačních týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK, v.v.i. jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky s Geodetickou observatoří Pecný v Ondřejově a Útvar metrologie a inženýrské geodézie s metrologickým střediskem, které má akreditaci pro kalibrační metrologické práce. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2012, zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, vyjádření Dozorčí rady VÚGTK, v.v.i. a auditora k výroční zprávě. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu. eng The Annual Report gives a comprehensive information on the RIGTC´s activities throughout the year 2012. I tis structured as follows: Director´s foreword; Basic identification data on the Institute, management, organizational structure and supervisory bodies; Director´s statement on the research and associated activities and economics; Report on activities of the Supervisory Board; Reports on activities and achievements of the research departments and teams – Geographic Information Systems and Real Estate Cadastre, Branch Information Centre and Professional Library, Geodesy and Geodynamics including Geodetic Observatory Pecný, Metrology and Engineering Geodesy; Administration and management report for the year 2012; Outlook and priorities in the upcoming period; Activities towards environmental protection, occupational health and safety; Comments of the Supervisory Board on the draft of the 2012 Annual Report; Auditor´s statement on the 2012 Annual Report. Annexes: A) Financial Statements and Independent Auditor´s report; B) Research achievements supplied to the RIV Registry for the year 2012; C) List of publications and presentations of the RIGTC researchers for the year 2012; D) Activities of the RIGTC researchers in the international and national scientific and professional bodies in 2012; E) Professional development, education, age and gendre structure in the RIGTC; F) List of business trips accomplished in 2012; G) Events in 2011.
Anotace: Výroční zpráva za rok 2012 obsahuje informace o činnosti a výsledcích prací VÚGTK, v.v.i.. Jednotlivé oblasti jsou prezentovány podle výzkumných útvarů a realizačních týmů. Výzkumnými útvary VÚGTK, v.v.i. jsou: Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí, Odvětvové informační středisko se Zeměměřickou knihovnou®, Útvar geodézie a geodynamiky s Geodetickou observatoří Pecný v Ondřejově a Útvar metrologie a inženýrské geodézie s metrologickým střediskem, které má akreditaci pro kalibrační metrologické práce. Součástí výroční zprávy jsou i výsledky hospodaření ústavu za r. 2012, zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, vyjádření Dozorčí rady VÚGTK, v.v.i. a auditora k výroční zprávě. V závěru zprávy jsou přehledné přílohy o publikační a další činnosti zaměstnanců ústavu.
The Annual Report gives a comprehensive information on the RIGTC´s activities throughout the year 2012. I tis structured as follows: Director´s foreword; Basic identification data on the Institute, management, organizational structure and supervisory bodies; Director´s statement on the research and associated activities and economics; Report on activities of the Supervisory Board; Reports on activities and achievements of the research departments and teams – Geographic Information Systems and Real Estate Cadastre, Branch Information Centre and Professional Library, Geodesy and Geodynamics including Geodetic Observatory Pecný, Metrology and Engineering Geodesy; Administration and management report for the year 2012; Outlook and priorities in the upcoming period; Activities towards environmental protection, occupational health and safety; Comments of the Supervisory Board on the draft of the 2012 Annual Report; Auditor´s statement on the 2012 Annual Report. Annexes: A) Financial Statements and Independent Auditor´s report; B) Research achievements supplied to the RIV Registry for the year 2012; C) List of publications and presentations of the RIGTC researchers for the year 2012; D) Activities of the RIGTC researchers in the international and national scientific and professional bodies in 2012; E) Professional development, education, age and gendre structure in the RIGTC; F) List of business trips accomplished in 2012; G) Events in 2011.


Rozsah: 104 stran
Klíčová slova: výroční zprávy
Typ publikace: Výroční zprávy
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/192534/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20V%C3%9AGTK.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Výroční zprávy > Výroční zprávy VÚGTK
Služební záznamy knihovny > NUSL
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2014-09-26, poslední editace 2019-04-29


Výroční zpráva VÚGTK za rok 2012:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)