Zpráva o uchovávání státního etalonu délek 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041: Zpráva VÚGTK č. 25-1173/2011
Lechner, Jiří ; Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i.


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i. , 2011
Annotation: cze Zpráva shrnuje informace o výsledcích prací vykonaných v roce 2011 pro údržbu státního etalonu délky 25 m až 1450 m a jeho správu, který je realizován jako komplet, jehož součástí je geodetická základna velkých délek Koštice a elektronický dálkoměr integrovaný v totální stanici Leica TCA 2003 včetně odrazného hranolu a měřidel ovlivňujících veličinu délky. Státní etalon byl vyhlášen v květnu 2008. Parametry etalonu po jeho zpřesnění jsou uvedeny ve zprávě č. 25-1139/2008 ze dne 5. 12. 2008, Výzkum pro zpřesnění parametrů státního etalonu velkých délek – komplet složený z délkové geodetické základny Koštice a elektronického dálkoměru Leica TCA 2003. eng The report summarizes information on the results of the work done in 2011 of maintenance of the Czech national standard for distances 25m to 1450m , which is implemented as a set, including the distance geodetic baseline Kostice and EDM integrated in the total station Leica TCA 2003, reflecting prism, and measuring instruments of affecting quantities. National long distances measuring standard was been launched in May 2008. Parameters of standard specifications are listed in the Report 25-1139/2008 of 5. 12. 2008 Research to refine the parameters of the Czech national long distances measuring standard - set consisting of a length geodetic baseline Kostice and EDM of total station Leica TCA 2003.


Extent: 15 stran
Keywords: státní etalon ; Leica
Publication type: anotace
Notes: RIV: RIV/00025615:_____/12:#0001872
Link: http://knihovna.vugtk.cz/record/193212/files/2011_lechner_hanek_volkmann-TZ_Kostice_2011_konecna.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Lechner
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Research reports
Content Characterization > Metrology & Instruments
Online Resources
Annotations

 Record created 2017-06-02, last modified 2017-06-02


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)