Zpráva o uchovávání státního etalonu délek 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041: Zpráva VÚGTK č. 25-1173/2011
Lechner, Jiří ; Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i.


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,v.v.i. , 2011
Anotace: cze Zpráva shrnuje informace o výsledcích prací vykonaných v roce 2011 pro údržbu státního etalonu délky 25 m až 1450 m a jeho správu, který je realizován jako komplet, jehož součástí je geodetická základna velkých délek Koštice a elektronický dálkoměr integrovaný v totální stanici Leica TCA 2003 včetně odrazného hranolu a měřidel ovlivňujících veličinu délky. Státní etalon byl vyhlášen v květnu 2008. Parametry etalonu po jeho zpřesnění jsou uvedeny ve zprávě č. 25-1139/2008 ze dne 5. 12. 2008, Výzkum pro zpřesnění parametrů státního etalonu velkých délek – komplet složený z délkové geodetické základny Koštice a elektronického dálkoměru Leica TCA 2003. eng The report summarizes information on the results of the work done in 2011 of maintenance of the Czech national standard for distances 25m to 1450m , which is implemented as a set, including the distance geodetic baseline Kostice and EDM integrated in the total station Leica TCA 2003, reflecting prism, and measuring instruments of affecting quantities. National long distances measuring standard was been launched in May 2008. Parameters of standard specifications are listed in the Report 25-1139/2008 of 5. 12. 2008 Research to refine the parameters of the Czech national long distances measuring standard - set consisting of a length geodetic baseline Kostice and EDM of total station Leica TCA 2003.


Rozsah: 15 stran
Klíčová slova: státní etalon ; Leica
Typ publikace: anotace
Poznámky: RIV: RIV/00025615:_____/12:#0001872
Odkaz: http://knihovna.vugtk.cz/record/193212/files/2011_lechner_hanek_volkmann-TZ_Kostice_2011_konecna.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Michal Volkmann
Dokumentační centrum VÚGTK > Výzkumné a technické zprávy
Obsahová charakteristika dokumentů > Metrologie & Měřící technika
Anotace článků
Online zdroje

 Záznam vytvořen 2017-06-02, poslední editace 2017-06-02


Fulltext:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)