Dokumentační portál Zeměměřické knihovny VÚGTK
Knihovna nabízí dokumenty především z oborů geodézie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí.
Doporučujeme knihovnu před návštěvou kontaktovat, aby mohly být požadované dokumenty připraveny.
Online katalog neobsahuje kompletně všechny sbírky, stojí za to se zeptat i když požadovaný odborný dokument není v katalogu uveden.
Tel.: 226 802 354, mail: knihovna@vugtk.cz.
Zúžit podle sbírky:
Knihovna VÚGTK (32,394)
Knihy (23,275) Časopisy a ročenky (2,033) Normy (649) Články a preprinty (3,913) Patentová literatura (618) Materiály z konferencí (1,006) Firemní literatura (473) Mapy (421) Plány (8) Výběr z novinek (1)
Dokumentační centrum VÚGTK (3,757)
Základní dokumenty (4) Výroční zprávy (55) Veřejné zakázky (9) Smlouvy (2) Projektové dokumentace (3) Cestovní zprávy (1,453) Novinky Zeměměřické knihovny (6) Vlastní publikační činnost (558) Rešerše (181) Školící materiály (7) Výzkumné a technické zprávy (1,380) Bibliografie VÚGTK (89) Metodiky  (9) Technologie (1)
Interní dokumenty VÚGTK (42)
Směrnice (4) Zápisy v OVP ředitele (38)
Zaměřit se na:
Digitální knihovna Kramerius (12)
Online zdroje  (23)
Anotace článků (80,319)
Příruční knihovna ÚAZK (1,583)
Obsahová charakteristika dokumentů (746)
Astronomie (33) DPZ & Fotogrammetrie (49) Geodézie (45) Geografie  (15) Geologie (50) GIS & Geoinformatika (31) Geofyzika & Geodynamika (50) Historie (31) GNSS & Kosmická geodézie (32) Inženýrská geodézie (90) Katastr nemovitostí & Právo (51) Kartografie (125) Mapování (5) Matematika (22) Organizace a řízení (6) Polygrafie (2) Metrologie & Měřící technika (25) Školství & vzdělávání (12) Teoretická geodézie (30) Příruční literatura (113) Slovníky (38)
Výsledky VÚGTK (110)
Podle útvarů / oddělení (79) Lidé (13) Výsledky RIV (9) Projekty (19)
Služební záznamy knihovny (75,064)
Video (3) Knihovnická literatura (2) Duplikáty (185) Autority (5,885) Bibl.autority (68,243) Smazané (743) Pískoviště (3)
Kontakt:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna (ODIS)
Zeměměřická knihovna
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
mail: knihovna@vugtk.cz
tel.: 226 802 323
www: O knihovně (interní)