Dokumentační portál Zeměměřické knihovny VÚGTK
Knihovna nabízí dokumenty především z oborů geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí.
Vzhledem k probíhajícímu stěhování fondů doporučujeme knihovnu před návštěvou kontaktovat, aby mohly být požadované dokumenty připraveny. Tel.: 226 802 323, mail: knihovna@vugtk.cz.
Zúžit podle sbírky:
Knihovna VÚGTK (32,385)
Knihy (23,275) Časopisy a ročenky (2,030) Normy (649) Články a preprinty (3,913) Patentová literatura (618) Materiály z konferencí (1,001) Firemní literatura (473) Mapy (420) Plány (8) Výběr z novinek (1)
Dokumentační centrum VÚGTK (3,711)
Základní dokumenty (4) Výroční zprávy (55) Veřejné zakázky (9) Smlouvy (2) Projektové dokumentace (3) Cestovní zprávy (1,413) Novinky Zeměměřické knihovny (6) Vlastní publikační činnost (558) Rešerše (181) Školící materiály (7) Výzkumné a technické zprávy (1,379) Bibliografie VÚGTK (89) Metodiky  (4) Technologie (1)
Interní dokumenty VÚGTK (32)
Směrnice (1) Zápisy v OVP ředitele (31)
Zaměřit se na:
Digitální knihovna Kramerius (12)
Online zdroje  (23)
Anotace článků (80,319)
Příruční knihovna ÚAZK (1,583)
Obsahová charakteristika dokumentů (654)
Astronomie (33) DPZ & Fotogrammetrie (48) Geodézie (44) Geografie  (14) Geologie (50) GIS & Geoinformatika (26) Geofyzika & Geodynamika (50) Historie (25) GNSS & Kosmická geodézie (32) Inženýrská geodézie (87) Katastr nemovitostí & Právo (51) Kartografie (122) Mapování (5) Matematika (22) Organizace a řízení (6) Polygrafie (2) Metrologie & Měřící technika (25) Školství & vzdělávání (12) Teoretická geodézie (30) Příruční literatura (37) Slovníky (38)
Výsledky VÚGTK (72)
Podle útvarů / oddělení (46) Lidé (13) Výsledky RIV (4) Projekty (15)
Služební záznamy knihovny (75,049)
Video (3) Knihovnická literatura (2) Duplikáty (184) Autority (5,885) Bibl.autority (68,243) Smazané (729) Pískoviště (3)
Kontakt:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna (ODIS)
Ústecká 98
250 66 Zdiby
mail: knihovna@vugtk.cz
tel.: 226 802 323
www: O knihovně (revize)